Waluta

             

Adres e-mail:

Hasło:

Zapomniałeś hasła?

Adres e-mail:

Hasło:

Potwierdź Hasło:

apartbookers.pl

Wycieczki po Krakowie - Trasa po kopcach Krakowa i okolic (6 punktów)


Trasa/ wycieczka po kopcach Krakowa i okolic (samochodem i pieszo albo na rowerze).

Wycieczka na jeden intensywny dzień albo dwa dni, podczas których można zobaczyć 6 kopców i poznać/ przypomnieć sobie znaczącą część historii Krakowa i Polski.


Trasa/ wycieczka po kopcach Krakowa i okolic:

1. Kopiec im. Tadeusza Kościuszki

2. Kopiec im. Józefa Piłsudskiego

3. Kopiec Jana Pawła II

4. Kopiec Krakusa

5. Kopiec Wandy

6. Kopiec GrunwaldzkiPokaż Kopce Krakowa i okolic na większej mapie


1. Trasa rozpoczyna się przy pętli tramwajowej na Salwatorze. Dalej pieszo albo na rowerze (kawałek można też podjechać samochodem) udajemy się na kopiec im. Tadeusza Kościuszki znajdujący się na najwyższym wzniesieniu wzgórza Sikornik w zachodniej części Krakowa na terenie dzielnicy administracyjnej Zwierzyniec. Naczelnik Tadeusz Kościuszko związany był z Krakowem i został pochowany na Wawelu. Mieszkańcy chcieli upamiętnić go ropoczynając zbiórkę pieniędzy na ten cel. Zdecydowano się usypać kopiec na wzór istniejących w Krakowie od wieków - kopca Krakusa i Wandy.

Decyzję tę zatwierdził Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa w lipcu 1820r. Jako miejsce budowy wybrano Wzgórze św. Bronisławy na zachód od miasta.

Uroczyste rozpoczęcie sypania kopca 15 września 1820 r. stało się wielkim wydarzeniem, przyciągnęło wielu Polaków także spoza granic Rzeczypospolitej Krakowskiej m.in. weteranów powstań. W trakcie trwającej trzy lata budowy znaczną część prac wykonali ochotnicy. Koszty związane sypaniem pokryli ofiarodawcy z całego kraju. Ostatecznie, mimo problemów technicznych i finansowych, budowę zakończono 25 października 1823r. Usypany kopiec miał 80 m średnicy podstawy, 8,5 m średnicy u wierzchołka i wysokość 34,1 m. Zawiera w sobie ziemię z pól bitewnych: Racławic, Maciejowic, Dubienki, a także z Ameryki Północnej, z miejsc gdzie walczył Kościuszko. Dwadzieścia lat po usypaniu kopca, zbudowano utwardzoną drogę, prowadzącą ze Zwierzyńca na wzgórze, a w 1860 roku, na szczycie kopca umieszczony został głaz z tatrzańskiego granitu z napisem: "Kościuszce".

W połowie XIX stulecia, zaborcy austriaccy otoczyli kopiec pierścieniem fortyfikacji. Podczas I wojny światowej Austriacy usunęli kamień pamiątkowy i urządzili na szczycie kopca punkt obserwacyjny. Jeszcze przed drugą wojną światową, wzgórze bł. Bronisławy nie było porośnięte drzewami, tak jak ma to miejsce obecnie.

Po odzyskaniu niepodległości budowla stała się znów dużą atrakcją i osobliwością Krakowa, celem licznych wycieczek.

Hitlerowscy okupanci planowali zniwelowanie kopca Kościuszki jako symbolu polskości. Podczas wyzwalania Krakowa kopiec był punktem obserwacyjnym i siedzibą dowództwa wojsk radzieckich.

W 1977r. w odrestaurowanej części fortu uruchomiono hotel, na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku fort stał się również siedzibą radia Rmf Fm. Przy kopcu funkcjonuje Muzeum Kościuszkowskie.

Na skutek potężnych ulew w 1997 r. kopiec uległ poważnemu uszkodzeniu. W celu ratowania wzgórza powołano Komitet Honorowy Ratowania Kopca Kościuszki, który zbierał pieniądze na remont. Kopiec udostępniono z powrotem zwiedzającym 10 listopada 2002r.

Kopiec ten jest jedną z największych miejskich atrakcji turystycznych.

Z kopca Kościuszki rozpościera się piękny widok na Kraków, błonia, Stare Miasto i dalsze dzielnice.


2. Z kopca Kościuszki można udać się pieszo albo na rowerze na Kopiec Niedpoległości im. Józefa Piłsudskiego, który jest malowniczo położony w Lesie Wolskim.

W 1934 r. Związek Legionistów Polskich wysunął pomysł usypania kopca-pomnika walki narodu o niepodległość. W Warszawie powstał Komitet Budowy Kopca na czele którego stanął płk Walery Sławek. Kopiec rozpoczęto sypać 6 sierpnia 1934 r. w dwudziestą rocznicę wymarszu z Krakowa I kompanii kadrowej Legionów.

Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935 r postanowiono kopiec nazwać jego imieniem. Sypanie zakończono 9 lipca 1937 r. W kopcu złożono ziemię ze wszystkich pól bitewnych I wojny światowej, na których walczyli Polacy, w tym ze szczytu Krzemieniuchy. W 1941 r. generalny gubernator Hans Krank wydał rozkaz zniwelowania kopca, który nie został wykonany. Jest on najmłodszym kopcem Krakowa, a jednocześnie największym - ma niemalże 36 metrów wysokości.

Po II wojnie światowej władze starały się, aby kopiec wymazać z pejzażu miasta. W 1953 r przy użyciu czołgu usunięto ze szczytu kopca granitową płytę z wyrytym na niej krzyżem legionowym. Zniszczono wówczas cały stok kopca.

U jego podnóża spoczęła ziemia z pobojowisk II wojny światowej. Kopiec zaczęto nazywać Mogiłą Mogił.

Kopiec Piłsudskiego mniej popularny wśród turystów a naprawdę warto go odwiedzić. Lasek Wolski odwiedzają głównie mieszkańcy Krakowa, którzy chcą pospacerować po lesie podczas weekendu, zwiedzić przy okazji pobliskie zoo czy pojeździć na rowerach. Z kopca rozpościera się piękny widok na cztery strony świata.


3. Z Kopca Piłsudskiego na piechotę albo na rowerze udajemy się z powrotem do kopca Kościuszki i dalej udajemy się pod kolejny kopiec. Ok. 2 km od Kopca Kościuszki znajduje się na ul. Zielińskiego kopiec Jana Pawła II położony na posesji Towarzystwa Chrystusowców. Jest to niewielki pomnik usypany w 1997 r. na terenie parafii niedaleko ulicy Kapelanka w Krakowie.

Zważywszy na całokształt życia Papieża Polaka, posadowienie Kopca Jego Imienia właśnie w Krakowie jest w pełni uzasadnione.


4. Ok. 3 km dalej znajduje się Kopiec Krakusa zwany kopcem Kraka, który jest położony na prawym brzegu Wisły w dzielnicy Podgórze i jest usypany na najwyższym wzniesieniu wapiennego – wzgórzu Lasoty (271 m n.p.m.). Wysokość od podstawy – 16 m, średnica u podstawy 57 m, górna 8 m. Twórcy, czas powstania i przeznaczenie kopca Krakusa są nieznane. Jan Długosz łączy jego usypanie z osobą Kraka, legendarnego założyciela miasta Krakowa. Opisuje, że pogrzebano go zgodnie ze zwyczajem na szczycie wzgórza, zaś dwaj jego synowie, wykonując jego wolę, wznieśli kopiec na wieczną pamiątkę.

Jak się okazało w czasie prac badawczych, wewnętrzna konstrukcja kopca oparta była na wysokim słupie, do którego umocowano promieniście ułożone, wyplecione z wikliny przegrody. Przestrzeń między nimi wypełniona była mocno ubitą ziemią i kamieniami. Taka konstrukcja, efekt długotrwałej i zorganizowanej pracy zapewniała stabilność i trwałość kopca przez wieki, przeczy również przekazom jakoby kopiec został usypany spontanicznie przez lud po śmierci Kraka.

Stojąc na kopcu Krakusa 2 maja lub 10 sierpnia zobaczymy słońce wschodzące nad Kopcem Wandy. Natomiast stojąc na Kopcu Wandy 4 listopada lub 6 lutego zobaczymy zachodzące słońce dokładnie nad Kopcem Krakusa. Są to przybliżone daty czterech celtyckich świąt.

Największym zainteresowaniem kopiec cieszy się we wtorek po Wielkanocy, gdy w okolicy odbywa się Święto Rękawki. Nazwa wzięła się od tego, że kopiec Krakusa sypano, przenosząc ziemię w rękach. Inna wersja odnosi się do słów w różnych językach („rakev” to po czesku ‘trumna’, „raka” w języku starosłowiańskim to ‘grób’). Święto jest łączone obecnie z odpustem oraz ludową zabawą, w której biorą udział m.in. rycerskie grupy rekonstrukcyjne.

Obok kopca znajduje się zamknięty obecnie kamieniołom “Liban”, w którym podczas II wojnie światowej pracowali przymusowo. Generalny gubernator, Hans Frank, 26 października 1939 roku wydał nakaz obowiązkowej pracy dla Polaków od 18 do 60 roku życia, później dolną granicę wieku obniżono do 14 lat. Początkowo okres pracy miał trwać 3 miesiące, później przedłużono go jednak do 7 miesięcy. Liczba pracowników zatrudnionych w kamieniołomie liczyła od 100 do 180 więźniów. Warunki życia, podobnie jak w obozie Płaszów czy w getcie, były bardzo ciężkie.

Do porządków dziennych należały chłosty, pobicia, skuwanie w łańcuchy, kajdany i przydziały do najcięższych prac. Osoby próbujące uciec z obozu zabijano. 22 lipca 1948 roku, w miejscu dawnego obozu odsłonięto pomnik z tablicą pamiątkową ku czci wszystkich zamordowanych.

Z Kopca Kraka roztacza się zdecydowanie najlepszy widok na Kraków. Na zachodzie widzimy podgórskie wzgórze Krzemionki, na północy centrum Krakowa z wieżami kościołów, na północnym-wchodzie Nową Hutę z kominami huty stali, na wschodzie mieszkaniowe dzielnice Krakowa, a na południu wieżę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a przy dobrej przejrzystości powietrza szczyty Tatr.


5. Z kopca Krakusa można udać się (12 km) do najstarszego kopca Krakowa - Kopca Wandy położonego w Nowej Hucie przy ul. Ujastek Mogilski, w pobliżu jednej z bram Huty im. Tadeusza Sendzimira.

Można tu dojechać samochodem, rowerem albo tramwajem, którego przystanek znajduje się kilknaście metrów od podnóża kopca Wandy.

Kopiec ten to mogiła córki Kraka została usypana w VII wieku. Liczy 14 metrów wysokości.

Najstarsza wzmianka dotycząca wyglądu kopca, pochodzi z 1584 roku, z "Herbów rycerstwa polskiego". Dawniej na szczycie wzgórza stała kamienna figura Wandy, a na cokole wyryto po łacinie opis jej czynu. Zarówno figura, jak i cokół z czasem uległy całkowitemu zniszczeniu. W 1860 roku, Austriacy otoczyli kopiec szańcem i stanowił on część fortyfikacji twierdzy Kraków. Pod koniec XIX wieku, ziemny szaniec, zastąpiono ceglano-kamiennnym fortem. W roku 1890 Kornel Kozerski, obywatel Królestwa Polskiego, własnym kosztem kazał odnowić kopiec, a na jego szczycie osadzić marmurową rzeźbę kamiennego orła, którą zaprojektował Jan Matejko, który zamieszkiwał pobliski dwór krzesławicki. Na podstawie wyryty jest napis "Wanda" i miecz skrzyżowany z kądzielą.

W latach 1968-1970 fort został rozebrany. Prace badawcze z lat 1913 i 1963-1965 potwierdziły, że teren wokół kopca był zasiedlony już 2 tys lat p.n.e. Przypuszcza się, że kopiec Wandy był usypiskiem o charakterze strażniczym lub sygnalizacyjnym.

Stojąc na kopcu Krakusa 2 maja lub 10 sierpnia zobaczymy słońce wschodzące nad Kopcem Wandy. Natomiast stojąc na Kopcu Wandy 4 listopada lub 6 lutego zobaczymy zachodzące słońce dokładnie nad Kopcem Krakusa. Są to przybliżone daty czterech celtyckich świąt.

Kopiec Wandy usytuowany jest na zielonym szlaku rowerowym Greenway biegnącym wzdłuż Doliny Dłubni.


6. Warto także odwiedzić kopiec Grunwaldzki znajdujący się w pobliskiej miejscowości Niepołomice - ok. 15 km od kopca Wandy. Można zrobić sobie wycieczkę samochodową albo rowerową połączoną także z wizytą w Puszczy Niepołomickiej i zwiedzaniem zamku w Niepołomicach.

Na Wężowej Górze (212 m) w 1902 r. usypano niewielki, zwieńczony krzyżem, kopczyk dwumetrowej wysokości, dla uczczenia dzieci z Wrześni, prześladowanych przez rząd pruski za walkę o prawo do używania w szkole języka polskiego. Na początku 1910 r. działacze Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Niepołomicach podjęli inicjatywę odnowienia tego kopczyka z okazji pięćsetnej rocznicy zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, biorąc również pod uwagę liczne historyczne związki króla Władysława Jagiełły z Niepołomicami i Puszczą Niepołomicką.

Mieszkańcy Niepołomic uczcili tym samym nie tylko pięćsetną rocznicę tego historycznego wydarzenia, ale też fakt, że właśnie z Niepołomic, z Wężowej Góry król Jagiełło wyruszył w uroczystym pochodzie, aby na Wawelu złożyć zdobyte pod Grunwaldem chorągwie i podziękować Bogu za zdobyte zwycięstwo.

Kopiec początkowo miał wznosić się na wysokość 6 m, ale wobec entuzjazmu miejscowego społeczeństwa postanowiono podwyższyć go do 14 m, a średnicę podstawy zwiększyć do 30 m. Inicjatywę tę podjęli Ślązacy, a także Amerykanie polskiego pochodzenia oraz społeczeństwo z różnych regionów Polski, przede wszystkim mieszkańcy Krakowa. Przywieziono ziemię spod Grunwaldu, z Księstwa Poznańskiego i innych polskich ziem we wszystkich zaborach, a także 500 woreczków ziemi z mogił zmarłych w Ameryce emigrantów polskich.

Ze szczytu Kopca Grunwaldzkiego rozciąga się panoramiczny widok na Kraków i Nową Hutę.


Kryteria wyszukiwania

Data przyjazdu

  

Data wyjazdu

  

Liczba osób

Waluta


Udoskonal wyszukiwanie
Rodzaj obiektu
Wszystkie
1 pokój
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje
Studio
Dom
Dzielnica
Stare Miasto
Kazimierz
Podgórze
Zwierzyniec
Grzegórzki
Prądnik Czerwony
Krowodrza
Bronowice

Dlaczego warto korzystać z naszego systemu?

Trzymamy niskie ceny

Żadnych opłat rezerwacyjnych.
Żadnych ukrytych kosztów.
Noclegi w luksusowych apartamentach w dobrej cenie!
 

Wiele miejsc

Ponad 500 apartamentów: w Krakowie, Wrocławiu, Zakopanem, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, nad morzem, w górach
Wkrótce kolejne!
 

Najważniejsze miasta

Kraków,Zakopane,Wrocław,Poznań, Gdańsk,Sopot,Warszawa, w górach, nad morzem
Wkrótce kolejne!
 

Szereg udogodnień

Baza ważnych miejsc w okolicy apartamentu (muzea, teatry, kina, sklepy, parkingi itp.)
Noclegi w atrakcyjnych lokalizacjach.
 

Pomagamy turystom

Wyszukamy dla Ciebie najtańszy i najlepszy apartament.
Pomagamy już od 8.00 do 20.00
Obsługują nas bezpieczne płatności DotPay

DotPay