Waluta

             

Adres e-mail:

Hasło:

Zapomniałeś hasła?

Adres e-mail:

Hasło:

Potwierdź Hasło:

apartbookers.pl

Wycieczki po Krakowie - Trasa papieska - śladami Jana Pawła II (25 punktów)


Są na świecie trzy miasta, o których Jan Paweł II mówił "moje miasto": Wadowice, Kraków i Rzym. Jednak tylko o Krakowie powiedział "Miasto mojego życia".

Tu, na tej ziemi się urodziłem. Tutaj, w Krakowie, spędziłem większość lat mojego życia (...) Tutaj też doznałem łaski powołania kapłańskiego (...). Tutaj też, w Katedrze Wawelskiej, otrzymałem konsekrację biskupią”.

Gdyby zapytać Polaków i obcokrajowców o największego Polaka w historii, najprawdopodobniej wybraliby Karola Wojtyłę, od 1978 roku papieża Jana Pawła II (i pierwszego papieża nie-Włocha od 455 lat). Był niezwykłą, charyzmatyczną osobowością, poetą a przez wielu uważany był za świętego.

Kraków to jedyne miasto na świecie, które może poszczycić się tak dużą ilością miejsc związanych z życiem Jana Pawła II. Karol Wojtyła przeprowadził się do Krakowa z rodzinnych Wadowic wraz ze swoim ojcem zaraz po zdaniu egzaminów maturalnych, by rozpocząć nauczanie w podziemnym Seminarium Duchownym w czasie drugiej wojny światowej. Kraków pamięta Jana Pawła II jako robotnika kamieniołomu, studenta, księdza, a następie biskupa, kardynała, aż wreszcie papieża.

Zwiedzanie Krakowa śladami Jana Pawła II może ograniczyć się do Starego Miasta, gdzie na każdym kroku napotkać można pamiątkowe tablice poświęcone jego osobie, pomniki i miejsca, gdzie mieszkał, czy uczył się ale można także je rozbudować o miejsca znajdujące się w innych, niż Śródmieście - dzielnicach Krakowa.

Trasę tę polecamy na ok. 2- 3 dni (zwłaszcza gdy ktoś chciałby dłużej pobyć w poszczególnych miejscach).


Trasa papieska:

1. Pałac Biskupów Krakowskich.

2. Bazylika św. Franciszka z Asyżu OO. Franciszkanów,

3. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej,

4. Kamienica Dziekańska,

5. Bazylika Archikatedralna św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu

6. Kościół na Skałce

7. Dom Jana Tyranowskiego

8. Kościół św. Stanisława Kostki

9. Dom przy ul. Szwedzkiej 12

10. Dom przy ul. Tynieckiej 10

11. Kamień papieski na Błoniach

12. Pomnik Jana Pawła II w Parku im. H. Jordana

13. Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

14. Bazylika Mariacka (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny)

15. Bazylika św. Floriana

16. Pomnik Jana Pawła II w Parku Strzeleckim

17. Grób Rodziców Jana Pawła II na Cmentarzu Rakowickim

18. Szpital im. Jana Pawła II

19. Kościół św. Jadwigi Królowej

20. Kościół Matki Bożej Królowej Polski Arka Pana w Bieńczycach

21. Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach

22. Kamieniołomy na Zakrzówku

23. Dawne Zakłady Sodowe "Solvay"

24. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

25. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła IIPokaż Krakowskimi śladami Jana Pawła II na większej mapie


1. Pałac Biskupów Krakowskich.

Karol Wojtyła zamieszkał na ul. Franciszkańskiej 3 - 10 sierpnia 1944 r. jako student konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 r. z rąk Księcia kard. Adama Stefana Sapiehy w jego prywatnej kaplicy. W tutejszej Kurii Metropolitalnej od 1958 r. ks. Karol Wojtyła pełnił posługę biskupa, a potem - metropolity krakowskiego aż do 16 października 1978 r. - dnia wyboru na Stolicę Apostolską.

Jan Paweł II mieszkał tu także podczas każdej z pielgrzymek do Krakowa. Nad wejściem znajduje się sławne okno, przez które Jan Paweł II godzinami rozmawiał z wiernymi, którzy tłumnie gromadzili się pod tym budynkiem. Dziś bez wątpienia jest to najsłynniejsze okno w Polsce, zwane „oknem papieskim” , gdzie do dziś przychodzą ludzie zapalając znicze i zostawiając kwiaty. Na dziedzińcu Pałacu stoi pomnik Jana Pawła II, dar i dzieło Jole Sensi Croci, odsłonięty w maju 1980 r.


2. Bazylika św. Franciszka z Asyżu OO. Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2

Ks. Karol Wojtyła ma w tym kościele "swoją" ławkę. Od czasów studenckich bardzo często przychodził tu się modlić. Tutaj podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 9 czerwca 1979 r., Jan Paweł II spotkał się z ludźmi chorymi i uczestniczył w prawykonaniu kantaty-oratorium Beatus Vir, napisanej przez Henryka Mikołaja Góreckiego ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika (na 900- lecie śmierci).


3. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, ul. Podzamcze 8 wzniesione zostało w latach 1899-1902. Karol Wojtyła przebywał tu w 1945 r. jako student Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.


4. Kamienica Dziekańska, ul. Kanonicza 21

Karol Wojtyła mieszkał tu jako biskup w latach 1958-67. Wcześniej (od 1951 roku) zamieszkiwał w sąsiednim domu pod numerem 18. Obecnie w obu budynkach mieści się Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, w którym m.in. prezentowane są pamiątki związane z osobą Ojca Świętego.


5. Bazylika Archikatedralna św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu

W podziemiach Katedry, w Krypcie św. Leonarda, 2 listopada 1946 r. ks. Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę św., m.in. w intencji swych zmarłych rodziców i brata. W uroczystość św. Wacława, patrona Katedry, 28 września 1958 r., ks. Karol Wojtyła został konsekrowany na biskupa. Jako motto na swoim herbie wybrał łacińskie słowa Totus Tuus [Cały Twój]. Będąc Następcą św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II przybywał do Katedry w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1997, 1999 i w 2002.

Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w 900. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława, modlił się przy jego grobie, a osiem lat później - sprawował Najświętszą Ofiarę przy łaskami słynącym Krzyżu Królowej Jadwigi - a w sierpniu 2002 r. przed konfesją św. Stanisława odmówił modlitwę brewiarzową.


6. Kościół na Skałce (Św. Michała Archanioła i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika), ul. Skałeczna.

Na Skałkę prowadzi z Wawelu szlak pielgrzymi królów polskich, który przemierza coroczna majowa procesja św. Stanisława z udziałem całego Episkopatu Polski. Karol Wojtyła, jako arcybiskup Krakowa był od 1963 r. gospodarzem i uczestnikiem tych procesji.

W roku 1979 podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, związanej również z uroczystościami 900-lecia śmierci św. Stanisława miało tu miejsce spotkanie z młodzieżą akademicką, a także ze światem nauki, kultury i sztuki (w kościele znajduje się popiersie Jana Pawła II, a za sadzawką umieszczony jest krzyż upamiętniający spotkanie z młodzieżą).Ks. Karol Wojtyła mieszkał tu jako biskup w latach 1958-1967. Wcześniej (od 1951 r.) zamieszkiwał w sąsiednim domu pod nr 19. Obecnie w obu tych budynkach mieści się Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, w którym m.in. prezentowane są pamiątki związane z osobą Jana Pawła II.


7. Dom Jana Tyranowskiego, ul. Różana 11 - dostępny tylko z zewnątrz.

W domu tym spotykali się członkowie Żywego Różańca, do kręgu których należał Karol Wojtyła. Grupę tę zainicjował i prowadził Sługa Boży Jan Tyranowski (1901-1947). Był prostym krawcem, ale jednocześnie - człowiekiem o bogatej duchowości. Jego mistrzami duchowymi byli św. Jan od Krzyża i św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał go "wychowawcą teologiem, apostołem Bożej wielkości, Bożej piękności". Jan Tyranowski ujmował innych swoją religijnością. Codzienne, kilkugodzinne medytacje nie zamykały go jednak na innych ludzi, wręcz przeciwnie - wzmagały w nim potrzebę apostolstwa. W 1997 r. nastąpiło otwarcie procesu beatyfikacyjnego Jana Leopolda Tyranowskiego.


8. Kościół św. Stanisława Kostki XX. Salezjanów na Dębnikach, ul. Konfederacka.

Był to kościół parafialny Karola Wojtyły podczas jego pobytu na Dębnikach w latach 1938-1944. Młody Wojtyła modlił się często w tutejszej kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W lutym 1940 r. poznał tu Jana Tyranowskiego, jako współuczestnika religijnych spotkań młodzieży, organizowanych z inspiracji księży salezjanów. W tym kościele 3 listopada 1946 r. ks. Karol Wojtyła odprawił swą pierwszą Mszę św. z udziałem wiernych. Tu spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego Jana Tyranowskiego.


9. Dom przy ul. Szwedzkiej 12, dostępny tylko z zewnątrz.

Karol Wojtyła przebywał tu kilka tygodni po potrąceniu przez ciężarówkę niemiecką 29 lutego 1944 r. Po rekonwalescencji stąd poszedł do seminarium duchownego. W domu mieszkała zaprzyjaźniona z nim Irena Szkocka z córką Zofią Poźniakową i jej mężem. Tutaj kontynuowane były spotkania młodych pisarzy, aktorów i malarzy odbywające się wcześniej w willi "Pod Lipkami" na Salwatorze przy ul. Księcia Józefa 55a. W domu na Szwedzkiej w 1946 r. odbyło się także poprymicyjne spotkanie z przyjaciółmi. Jeszcze jako biskup Karol Wojtyła przychodził tu co roku w okresie Bożego Narodzenia na śpiewanie kolęd.


10. Dom przy ul. Tynieckiej 10, dostępny tylko z zewnątrz.

Latem 1938 r. Karol Wojtyła zamieszkał wraz ze swym ojcem (Karolem Wojtyłą seniorem) w dwóch pokojach z kuchnią sutereny domu swojego wuja, Roberta Kaczorowskiego. Mieszkał tu do 1944 w czasie studiów polonistycznych na UJ, pracy w kamieniołomie, zakładach sodowych i studiów filozoficznych w zakonspirowanym seminarium duchownym. Po śmierci ojca w roku 1941 Karol Wojtyła zaprosił do wspólnego mieszkania przybyłego z żoną z Wadowic reżysera teatralnego Mieczysława Kotlarczyka, założyciela Teatru Rapsodycznego.


11. Kamień papieski na Błoniach. Ważący 26 ton kamień granitowy z okolic Morskiego Oka został tu umieszczony z inicjatywy Metropolity Krakowskiego, kard. Franciszka Macharskiego, w 19. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, w październiku 1997 r. Głaz upamiętnia spotkania Jana Pawła II z Archidiecezją Krakowską od czerwca 1979 r. Tutaj odbywała się większość krakowskich spotkań Ojca świętego Jana Pawła II z pielgrzymami podczas kolejnych wizyt w Polsce. Tutaj, kilka dni po śmierci Jana Pawła II, ok. 1 mln osób przyszło z krakowskiego Rynku Głównego w "Białym Marszu" (drugim w historii) i wzięło udział we mszy dziękczynnej za życie Ojca świętego Jana Pawła II.


12. Pomnik Jana Pawła II w Parku im. H. Jordana, wejście od ul. 3 Maja

W parku stoi pomnik Jana Pawła II, ufundowany przez Zarząd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność". Z tego miejsca szlak wędrówki z Janem Pawłem II po Krakowie wiedzie trasą tzw. "Białego Marszu". W odpowiedzi na zamach na osobę Ojca Świętego, 17 maja 1981 r. pół miliona ludzi, ubranych na biało (kolor światłości i dobra) w milczeniu przeszło na krakowski Rynek, aby zamanifestować swą jedność z walczącym o życie papieżem, przeciwstawić się przemocy, dać odpowiedź złu.


13. Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24

W 1938 r. Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie wojny kontynuował tajne studia między innymi na Wydziale Teologicznym tej uczelni. Na tym uniwersytecie w 1948 r. młody ks. Wojtyła uzyskał stopień doktora i prowadził wykłady z etyki społecznej, a w 1954 r. uzyskał habilitację, jako ostatni przed usunięciem Wydziału z UJ. Wszechnica Jagiellońska nie zapomniała o swoim profesorze i 22 czerwca 1983 r. nadała Janowi Pawłowi II doktorat Honoris Causa. Odwiedzając Kraków w 1997 r., w pobliskiej kolegiacie akademickiej, kościele św. Anny, wygłosił przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ


14. Bazylika Mariacka (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Rynek Główny

W latach 1952-1957 Jan Paweł II był kaznodzieją i spowiednikiem w tej Bazylice. Jako Papież nawiedził ją trzykrotnie, a w 1991 r. przy ołtarzu stojącym u jej wejścia odprawił mszę świętą, podczas której dokonał beatyfikacji bł. Anieli Salawy. 17 maja 1981 r. przed Bazyliką Mariacką zebrali się wszyscy uczestnicy Białego Marszu, zorganizowanego po zamachu na życie Jana Pawła II. W ścianę kościoła (od strony Rynku Głównego) wmurowane są tablice upamiętniające beatyfikację Anieli Salawy oraz Biały Marsz).


15. Bazylika św. Floriana, ul. Warszawska 1

W tej parafii ks. Karol Wojtyła, będąc od marca 1949 r. wikarym, zainicjował działalność duszpasterstwa akademickiego. Jednocześnie kontynuował swoją pracę naukową. Z parafii odszedł w listopadzie 1951 r., pozostając do 1958 r. duszpasterzem akademickim. Dnia 18 sierpnia 2002 r. na dziedzińcu Bazyliki Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami parafii.


16. Pomnik Jana Pawła II w Parku Strzeleckim, ul. Lubicz

Pomnik Jana Pawła II stojący w Parku Strzeleckim został ufundowany przez krakowskie Bractwo Kurkowe, dla upamiętnienia spotkania Braci Kurkowych z Ojcem Świętym w Watykanie. Monument odsłonięto 1 lipca 2000 r. Figura z brązu, autorstwa prof. Czesława Dźwigaja, osadzona jest na kamieniu z czerwonego afrykańskiego granitu.


17. Grób Rodziców Jana Pawła II na Cmentarzu Rakowickim -lokalizacja wskazana na planie przy wejściu do części wojskowej cmentarza od ul. Prandoty

W nowej części cmentarza znajduje się grobowiec rodziny Wojtyłów i Kaczorowskich. Pochowani są tutaj: matka Jana Pawła II Emilia z Kaczorowskich Wojtyła (zmarła w 1929 r.), ojciec Karol Wojtyła (zmarł w 1941 r.), brat Edmund Wotyła (zmarł w 1932 r.), a także rodzice matki Ojca Świętego - Feliks i Maria Kaczorowscy oraz trzy inne osoby z rodziny Kaczorowskich.


18. Szpital im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80

Pierwsze budynki szpitala zostały zbudowane w 1917 r. jako Miejskie Zakłady Sanitarne. Tutaj m.in. dwukrotnie przebywała na leczeniu św. Siostra Faustyna Kowalska. Od 1948 r. przyjęta została nazwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Anki. Obecna Poliklinika Kardiologiczna została zbudowana przez Fundację "Cor Aegrum". W 1990 r. nadano szpitalowi imię Jana Pawła II. Jego poświęcenia dokonał osobiście Ojciec Święty dnia 9 czerwca 1997 r.


19. Kościół św. Jadwigi Królowej, ul. Łokietka 60

W 1997 r. Jan Paweł II dokonał na Błoniach kanonizacji św. Jadwigi Królowej, a także odwiedził ten kościół, co upamiętnia umieszczona nad wejściem tablica z herbem papieskim. Przed kościołem stoi krzyż z ołtarza, przy którym Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. odprawił mszę świętą na Błoniach.


20. Kościół Matki Bożej Królowej Polski Arka Pana w Bieńczycach, ul. Obrońców Krzyża 1 w Nowej Hucie. Historia powstania tutejszej parafii wiąże się z walką o drewniany krzyż, postawiony tu przez mieszkańców nowej wówczas dzielnicy Krakowa (Nowej Huty), z założenia traktowanej przez władze komunistyczne jako pozbawionej życia religijnego.

Od 1960 r. przy tym krzyżu bp Karol Wojtyła odprawiał "pasterki" pod gołym niebem, 14 października 1967 r. - już jako kardynał - sprawował mszę św. na rozpoczęcie budowy kościoła, a 18 maja 1969 r. - wmurował kamień węgielny pochodzący z resztek murów konstantyńskiej bazyliki św. Piotra poświęcony przez ówczesnego papieża Pawła VI. W 1973 r. ówczesny metropolita krakowski powiedział tutaj: "chyba nie ma drugiej parafii w archidiecezji, w której bym tak często bywał jako wasz biskup". 15 maja 1977 r. kard. K. Wojtyła konsekrował kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, zbudowany według projektu arch. Wojciecha Pietrzyka. W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II odprawiając mszę św. w pobliskiej Mogile wielokrotnie odnosił się do historii powstania tutejszej świątyni, zwanej Arką Pana.


21. Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach, os. Tysiąclecia 86 (Nowa Huta)

W 1971 r. ks. Karol Wojtyła odprawił tu pierwszą pasterkę pod gołym niebem, w miejscu, w którym życie religijne skupiało się najpierw wokół słynnej mistrzejowickiej drewnianej budki. W obecności budowniczego kościoła, pierwszego proboszcza tej parafii, ks. Józefa Kurzei, 1 grudnia 1973 r. poświęcone zostały tymczasowe obiekty parafii. 13 maja 1975 r. poświęcono miejsce pod budowę kościoła, a 22 czerwca 1983 r. Jan Paweł II konsekrował kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego wybudowany według projektu arch. Józefa Dutkiewicza.


22. Kamieniołomy na Zakrzówku. W tutejszych kamieniołomach Karol Wojtyła pracował jako robotnik od września 1940 r. do października 1941 r. Zatrudniono go przy wysadzaniu wapienia za pomocą ładunków dynamitu oraz przy rozbijaniu bloków i ładowaniu na wagoniki kolejki wąskotorowej. W późniejszym okresie roznosił ładunki dynamitu, a następnie pracował jako pomocnik maszynisty przy kolejce wąskotorowej.


23. Dawne Zakłady Sodowe "Solvay" - budynek przy ul. Zakopiańskiej 62, obecnie - Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay"

W zakładach tych Karol Wojtyła był zatrudniony od 11 października 1940 r. Początkowo jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku, a od lata 1941 r. do sierpnia 1944 r. - w oczyszczalni wody przy kotłowni. Pracował najczęściej na nocnej zmianie, poświęcając wolne chwile na lekturę i modlitwę.


24. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3-9

Kościół na łagiewnickim wzniesieniu gościł Jana Pawła II, gdy w czasie II wojny światowej pracował tam jako robotnik w pobliskich Zakładach Sodowych Solvay. Jan Paweł II przybył do Sanktuarium - 7 czerwca 1997 r. Powiedział wtedy m.in.: "Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie i drogie. Historia jakby wpisała je w tragiczne doświadczenie II wojny światowej. W tych trudnych latach było ono szczególnym oparciem i niewyczerpanym źródłem nadziei nie tylko dla Krakowian, ale dla całego narodu. Było to i moje osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na Stolicę Piotrową i które niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu".

Dnia 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II poświęcił nowo wybudowaną Bazylikę i dokonał Aktu Oddania Świata Miłosierdziu Bożemu.


25. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II - Kraków - Balice

Port lotniczy w podkrakowskich Balicach (11 km na zachód od Krakowa) otrzymał imię Jana Pawła II 30 listopada 1995 r. W hallu głównym oglądać można płaskorzeźbę poświęconą Ojcu Świętemu. Na płycie lotniska odbywały się uroczystości powitania i pożegnania pielgrzymującego do Polski Jana Pawła II: odlot 10 czerwca 1979 r., odlot 23 czerwca 1983 r., odlot 16 sierpnia 1991 r., odlot 10 czerwca 1997 r., przylot 14 czerwca 1999 r., odlot 17 czerwca 1999 r., przylot 16 sierpnia 2002 r. i ostatni odlot 19 sierpnia 2002 r.


Kryteria wyszukiwania

Data przyjazdu

  

Data wyjazdu

  

Liczba osób

Waluta


Udoskonal wyszukiwanie
Rodzaj obiektu
Wszystkie
1 pokój
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje
Studio
Dom
Dzielnica
Stare Miasto
Kazimierz
Podgórze
Zwierzyniec
Grzegórzki
Prądnik Czerwony
Krowodrza
Bronowice

Dlaczego warto korzystać z naszego systemu?

Trzymamy niskie ceny

Żadnych opłat rezerwacyjnych.
Żadnych ukrytych kosztów.
Noclegi w luksusowych apartamentach w dobrej cenie!
 

Wiele miejsc

Ponad 500 apartamentów: w Krakowie, Wrocławiu, Zakopanem, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, nad morzem, w górach
Wkrótce kolejne!
 

Najważniejsze miasta

Kraków,Zakopane,Wrocław,Poznań, Gdańsk,Sopot,Warszawa, w górach, nad morzem
Wkrótce kolejne!
 

Szereg udogodnień

Baza ważnych miejsc w okolicy apartamentu (muzea, teatry, kina, sklepy, parkingi itp.)
Noclegi w atrakcyjnych lokalizacjach.
 

Pomagamy turystom

Wyszukamy dla Ciebie najtańszy i najlepszy apartament.
Pomagamy już od 8.00 do 20.00
Obsługują nas bezpieczne płatności DotPay

DotPay