Waluta

             

Adres e-mail:

Hasło:

Zapomniałeś hasła?

Adres e-mail:

Hasło:

Potwierdź Hasło:

apartbookers.pl

Wycieczki po Krakowie - Trasa nowohucka (12 punktów)


Nowa Huta to dobrze zaprojektowane, funkcjonalne miasto, z długą, dramatyczną historią, która sięga nawet do zamierzchłych czasów. Na terenie dzisiejszej Nowej Huty znaleziono najstarszy w Polsce wyrób ze złota – kolczyk z ok. 2 000 r. p.n.e. a także można zobaczyć jeden z najstarszych krakowskich kościołów i tajemniczy kopiec grobowy córki legendarnego Kraka - założyciela miasta. Nowa Huta jest socjalistyczna w formie / architekturze ale bogata w treść i historię. Zachęcamy do zwiedzania.

Trasa na jeden, dwa dni. Polecamy rowerową wycieczkę po punktach trasy i okolicach.


Trasa - Nowohucka

1. Kopiec Wandy

2. Centrum Administracyjne huty im. Sendzimira

3. Dworek Jana Matejki w Krzesławicach i zalew nowohucki

4. Osiedla Wandy i Willowe

5. Kościół i klasztor oo. Cystersów w Mogile i Kościół św. Bartłomieja

6. Szpital im. stefana Żeromskiego

7. Pl. Centralny

8. Aleja Róż

9. Krzyż Nowohucki

10. Dawne Kino Świt

11. Teatr Ludowy

12. Kościół Arka PanaPokaż Trasa Nowohucka na większej mapie


1. Kopiec Wandy. Według legendy- Wanda była córką założyciela miasta, księcia Kraka, która odrzuciła rękę niemieckiego władcy a następnie rzuciła się w fale Wisły, nie chcąc narażać swoich poddanych na zemstę ze strony rozczarowanego zalotnika. Kopiec nagrobny usypano w miejscu, gdzie z rzeki wyłowiono jej ciało.

Pierwsza wzmianka o kopcu pochodzi z XIII w. Był wtedy zwany Mogiłą i stąd też nazwa wioski, która leżała u jego podnóża. Dziś kopiec sąsiaduje z hutą stali.

Kopiec ten jest jednym z najstarszych wciąż widocznych dowodów na działalność człowieka w tej okolicy - powstał prawdopodobnie w VII lub VIII wieku Istnieje też hipoteza datująca go, podobnie jak kopiec Krakusa, na czasy Celtów, czyli I wiek n.e.

Prawdopodobnie kopiec ten służył celom kultowym lub faktycznie stał się czyimś grobem. Nie wiemy tego na pewno, gdyż nigdy nie poddano go badaniom archeologicznym.


2. Centrum Administracyjne Huty im. Tadeusza Sendzimira (kiedyś im. Lenina) to najbardziej charakterystyczny zespół architektury okresu socrealizmu w Nowej Hucie. Dwa bliźniacze gmachy projektu J. Ballenstedta i J. Ingardena, wzniesione w l. 1952- 1955; stanowią oprawę głównego wejścia na teren huty. Gmach północny zamyka perspektywę alei Solidarności. Budowle te nawiązują do renesansowych i barokowych pałaców włoskich, stąd potocznie określenia "Pałac Dożów", "Watykan”. Jednocześnie budynki te zwieńczone są okazałymi attykami, naśladującymi typowy motyw architektury krakowskiej XVI i XVII wieku.


3. Krzesławice i okolice - Dworek Jana Matejki, kościół i zalew nowohucki

Wieś Krzesławice po raz pierwszy pojawia się w zapiskach z XIII w.

Dwór wzniesiony został przez J.K Kirchmayera w miejscu drewnianej siedziby H. Kołłątaja - został zakupiony przez J. Matejkę w 1876 r., odnowiony i powiększony o pracownię letnią i ganek według projektu artysty. Od 1959 r. dworek stanowi własność Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i zawiera m.in. zrekonstruowany salon J. Matejki i pokój H. Kołłątaja. Przed dworkiem znajduje się brązowe popiersie Matejki.

Niedaleko znajduje się zalew nowohucki - przyjemne miejsce do spacerowania, jeżdżenia na rowerze czy rolkach.

W Krzesławicach znajduje się także Kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szkaplerznej, który pierwotnie zlokalizowany był w Jaworniku koło Myślenic. Zbudowany został w latach 1633 - 1648 i był kilkakrotnie powiększany. W 1983 r. został poważnie uszkodzony i zdewastowany a w latach 1983 - 1985 przeniesiony na obecne miejsce i zrekonstruowany z myślą o zainicjowaniu skansenu. Jest to typowy obiekt polskiego sakralnego budownictwa drewnianego. Zachowana została częściowo polichromia z czasu budowy, barokowa ambona i późnogotycki krucyfiks.


4. Osiedla Wandy i Willowe to pierwsze osiedla Nowej Huty, wzniesione w l. 1949 - 1951. Przy skrzyżowaniu z ul. Daniłowskiego znajduje się najstarszy plac Nowej Huty. Do placu przylega od północy budynek najstarszej poczty nowohuckiej (pierwotnie mieszczący także Międzyzwiązkowy Klub Robotniczy), od zachodu gmach centrum kultury "Fama" (pierwotnie restauracja "Gigant" oraz dom towarowy), od południa najstarszy blok mieszkalny (os. Wandy 14). Datę rozpoczęcia budowy bloku (23 VI 1949) przyjmuje się za początek miasta Nowa Huta. Osiedla zrealizowane są w konwencji miasta - ogrodu a zabudowę tworzą jedno i dwupiętrowe typowe domy o stromych dachach, projektu F. Adamskiego.


5. Zespół Klasztorny 00. Cystersów - Kościół i klasztor Cystersów w Mogile oraz Kościół św. Bartłomieja

Wzdłuż ul. Klasztornej rozwijała się północna część wsi Mogiła, włączonej do Krakowa w r. 1951. W 1222 r. biskup krakowski Odrowąż podarował wieś zakonowi cystersów. Powstało opactwo, które stało się jednym z najważniejszych ośrodków życia duchownego Małopolski. Cystersi wznieśli romańsko - gotycki kościół Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Wacława. Budowa świątyni, konsekrowanej w 1266r., trwała z przerwami do 1350 r. Większe przebudowy nastąpiły w XVIII w.: odbudowa po pożarze w 1743 r., barokizacja wnętrz do 1790 r. W kościele zachowały się liczne zabytki malarstwa i rzeźby, wśród nich czczony od średniowiecza krucyfiks w sanktuarium Krzyża Świętego oraz renesansowe malowidła ścienne Stanisława Samostrzelnika. Klasztor wzniesiony w XIII w. był wielokrotnie przebudowywany; zachowały się gotyckie krużganki. Do klasztoru przylega dom przeora z połowy XV w. i pałac opacki wzniesiony

w 1569 r. W ogrodzie znajduje się tzw. plac Jana Pawła II z ołtarzem polowym i stacjami Drogi Krzyżowej.

Kościół św. Bartłomieja położony nieodpodal, niegdyś parafialny, obsługiwany jest przez cystersów. Wzniesiony został w 1466 r., rozbudowany po 1740 r. przez dostawienie kaplic. Jest to kościół trójnawowy, co w polskim budownictwie drewnianym jest rozwiązaniem unikatowym. We wnętrzu znajduje się barokowa polichromia imitująca architekturę.


6. Główny budynek Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego.

Szpital ten wzniesiony został w latach 1951 - 1954 wg projektu S. Porębowicza i S. Skrzyńskiego i jest kompleksem 17 pawilonów. Główny pawilon z okazałym frontem ze schodami - ma wszystkie cechy architektury socrealizmu, nawiązuje do barokowego budownictwa pałacowego. Przed budynkiem znajduje się spiżowe popiersie patrona, autorstwa M. Koniecznego (1974).


7. Plac Centralny (obecnie im. Ronalda Regana) i zabudowa przy Placu Centralnym to centralne miejsce Nowej Huty pełniące rolę węzła komunikacyjnego i punktu przesiadkowego oraz miejsca do spacerów.

Plan Nowej Huty nawiązywał do wielkich europejskich kompozycji urbanistycznych i jest jedną z najlepszych realizacji czasów realizmu socjalistycznego w Polsce. Plac Centralny jest placem niedokończonym: nie powstał obelisk pośrodku i południowe zamknięcie w postaci monumentalnego domu kultury. Realizacja budowy rozpoczęła się w 1949 roku. Autorami koncepcji architektonicznej nawiązującej do budowli renesanu i baroku byli Tadeusz Ptaszycki oraz Marta i Janusz Ingardenowie.

Po południowej stronie placu, niezgodnie z koncepcją Ptaszyckiego, zbudowano Nowohuckie Centrum Kultury (Z. Pawelski, 1974 - 1983) i osiedle Centrum E (r. Loegler z zespołem, 1988 - 1995), utrzymane w stylistyce postmodernizmu.

Na pl. Centralnyn miał powstać teatr, a za nim, na Łąkach Nowohuckich – jezioro. Pośrodku Placu miał stanąć obelisk. Pomysł został jednak zaniechany w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę Nowohuckiego Centrum Kultury (NCK) w miejscu wcześniej wspomnianego teatru, który wybudowano w innym miejscu Nowej Huty. NCK miało być jednym z największych domów kultury w Polsce.

Charakterystycznymi elementami Placu Centralnego są arkady znajdujące się przy niektórych budynkach. Renesansowe i barokowe rozwiązania architektoniczne to przede wszystkim: balkony przypominające renesansowe loggie, ozdobione kolumnami, różnego rodzaju zdobienia zewnętrznych elewacji oraz witryny sklepowe przypominające rozwiązania arkadowe

W 2004 roku Rada Miasta Krakowa przeznaczyła milion złotych na modernizację Placu Centralnego. Miał zostać przywrócony wygląd Placu sprzed 55 lat. Wykonano w środku deptak z ławkami, zmodernizowano zieleń, pojawiły się ławki, kosze na śmieci, stylowe ogrodzenia zieleni. Na Aleję Róż, jak i na Plac powróciły lampy kandelabrowe.

8 września 2004 roku radni z Rady Miasta Krakowa zmienili, nie licząc się ze zdaniem mieszkańców, nazwę Placu, dodając do jego nazwy patrona – Ronalda Reagana. Początkowo planowano usunięcie z nazwy słowa "Centralny", ale wskutek działań Komitetu Obrony Nazwy Placu Centralnego, założonego przez mieszkańców oraz niektórych radnych miasta i radnych nowohuckich dzielnic, zmiana ograniczyła się do dodania patrona.


8. Aleja Róż, Aleja Przyjaźni.

Pośrodku obszernego placu za al. Przyjaźni zamierzono wznieść ratusz miasta Nowa Huta: czteroskrzydłowy budynek, zwieńczony pseudorenesansową attyką (proj. T. Janowski). Wieża ratusza, nawiązująca do wieży ratusza krakowskiego, miała być najważniejszym punktem orientacyjnym miasta. Monumentalne budynki przyległe do placu mieścić miały siedziby organizacji politycznych i społecznych, urzędy, bank i sąd. Aleję Róż zaplanowano, zgodnie z założeniami ideowymi, jako trasę pochodów i manifestacji. W latach 1973 - 1989 w południowej części alei stał pomnik W. I. Lenina, wykonany z brązu przez M. Koniecznego.


9. Krzyż Nowohucki - znajdujący się na osiedlu Teatralnym był przez wiele lat i jest nadal jednym z najbardziej rozpoznawanych symboli Nowej Huty.

Drewniany krzyż umieszczono 17 marca 1957 roku na placu, gdzie miał stanąć pierwszy w Nowej Hucie kościół. Miejsce u zbiegu ówczesnych ulic Marksa i Majakowskiego poświęcił administrator apostolski diecezji krakowskiej, biskup Eugeniusz Baziak. Komunistyczne władze nie dotrzymały jednak obietnicy budowy kościoła i postanowiły zbudować na tym miejscu szkołę. Cofnięto pozwolenie, a krzyż polecono usunąć. W dniu 27 kwietnia 1960 r. koparki wjechały na plac, by wykopać krzyż. Doszło do rozruchów i walk między milicją a mieszkańcami, którzy wystąpili w obronie krzyża. Dzięki postawie nowohucian krzyż pozostał na swoim miejscu. Wybudowano obok szkołę a kościół w tym miejscu powstał dopiero w 2001 roku.

Dzięki staraniom ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły do rozpoczęcia budowy pierwszego nowohuckiego kościoła doszło w październiku 1967 r, była to Arka Pana, lecz już w innym miejscu, kilkaset metrów dalej.

Drewniany krzyż niszczał, wymieniono go na metalowy a ten znowu na drewniany, który stoi do dzisiaj ale już w innym miejscu.

Obecnie na jego miejscu przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, stoi Pomnik Krzyża Nowohuckiego. Został on odsłonięty i poświęcony w sobotę 10 listopada 2007. Zaprojektował go Stefan Dousa. Wykonany jest z brązu i ma 4,85 m wysokości. Są na nim ważne słowa z homilii Jana Pawła II, którą wygłosił w 1979 roku w Mogile "Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja, ewangelizacja nowego milenium". Przy krzyżu znajdują się też wykute w brązie ręce. Jak mówił kardynał Stanisław Dziwisz, to dłonie tych którzy Krzyża nigdy oddać nie chcieli. Sam krzyż (drewniany) został przeniesiony i stoi obecnie przy północno-wschodniej ścianie kościoła, od strony os. Górali.


10. Kino Świt - Aleja gen. W. Andersa, ulica Ludźmierska i okoliczne osiedla

Kino Świt było najpopularniejszym nowohuckim kinem. Zainaugurowało swoją działalność w 1953 roku pokazem propagandowego filmu “Trzy opowieści” - trzech nowelek o budowie Nowej Huty. Funkcjonowało do roku 2002, kiedy zostało przekształcone w tymczasowe centrum handlowe. Jego fronton z dwunastoma kolumnami i tralkowymi zwieńczeniami świadczy wciąż o socrealistycznym pochodzeniu. Kino znajduje się na os. Teatralnym (budowanym między 1950-1955r), w którym po raz pierwszy zrealizowano w pełni założenia realizmu socjalistycznego: zabudowa obrzeżna, parawanowe ciągi bloków, łączonych przewiązkami i pasażami, monumentalizowana architektura dekorowana motywami historycznymi.

Podobne, lecz uproszczone formy ma osiedle Zgody (budowane w 1955 r.).

Położone niedaleko osiedla Handlowe i Spółdzielcze (wzniesione w latach 1957 - 1961 wg projektu B. Skrzybalskiego i T. Rembiesy) są przykładami definitywnego odejścia ku urbanistyce i architekturze nowoczesnej. Przy ul. M. Boruty - Spiechowicza znajduje się najciekawszy w Nowej Hucie zespół zieleni komponowanej.


11.Teatr Ludowy

Słynne było niegdyś powiedzenie, że Nowa Huta może pochwalić się dwiema rzeczami: dobrą stalą i dobrym teatrem. Jednak początki nowohuckiego życia teatralnego były trudne. Planując nowe miasto, projektanci pominęli sferę życia kulturalnego i przypomnieli sobie o niej dopiero w połowie lat 50. Miasto otrzymało scenę teatralną w 1955 roku, kiedy oddano do użytku gmach wzniesiony według projektu Janusza Ingardena i Jana Dąbrowskiego. Teatr rozpoczął działalność sztuką autorstwa Wojciecha Bogusławskiego “Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, której akcja dzieje się w Mogile. Tytuł wykorzystano też, nadając nazwy pobliskim osiedlom: Krakowiaków i Górali.

Działalność Teatru Ludowego poprzedził w Nowej Hucie amatorski, robotniczy teatr Nurt, którym kierował znany literat Jak Kurczab. Scena ta powstała jako zespół amatorski w 1952 r. W maju 1953 r. "Nurt" otrzymał status teatru zawodowego. Działał do lutego 1954 r.

Teatr Ludowy wystawia również sztuki na Scenie pod Ratuszem w budynku ratusza na Rynku Głównym.

Scena Stolarnia to najmłodsza scena Teatru Ludowego. Powstała w 2004 roku a mieści się w budynku zaplecza na os. Teatralnym 23, gdzie kiedyś naprawdę była teatralna stolarnia.

Z Teatrem Ludowym łączy się wiele znanych nazwisk reżyserów i aktorów: Krystyna Skuszanka, Józef Szajna, Jerzy Fedorowicz, Franciszek Pieczka, Wojciech Pyrkosz. Ludowy słynie również z awangardowych, nowatorskich pomysłów realizacyjnych.

Pierwszym dyrektorem Teatru została reżyserka - Krystyna Skuszanka, która w ciągu kilku lat swej działalności, wraz z Jerzym Krassowskim - reżyserem i Józefem Szajną, podniosła Teatr Ludowy do rangi jednej z najwybitniejszych i najbardziej interesujących scen dramatycznych w Polsce o wyraźnym obliczu filozoficzno- ideowym. Zainteresowania kierownictwa orientujące się w kierunku teatru politycznego owocują ciekawymi inscenizacjami,Teatr występuje za granicą- we Włoszech i Francji. W roku 1963 dyrekcję Teatru Ludowego obejmuje wybitny scenograf - Józef Szajna, proponując widzowi formę teatru plastycznego, teatru narracji wizualnej. Powstają słynne spektakle: "Rewizor" Gogola, "Puste pole" Hołuja, "Zamek" Kafki.

W roku 1989 dyrekcję Teatru Ludowego objął młody, dynamiczny aktor Starego Teatru - Jerzy Fedorowicz. Od razu poczynił intensywne starania, aby teatr ten został zaakceptowany przez publiczność, a zwłaszcza młode pokolenie. Pierwszą premierą nowej dyrekcji był "Człowiek z marmuru - początek i koniec" na motywach słynnego filmu Andrzeja Wajdy. "Człowiek z marmuru"- spektakl ten został osadzony w realiach Nowej Huty, był politycznym rozrachunkiem z poprzednią epoką. Następne spektakle starały się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom widowni- teatr opowiadał o najpiękniejszych stronach życia, o miłości, o przyjaźni, propagował ideały humanitaryzmu i afirmacji istnienia. Działalność Teatru Ludowego za dyrekcji Jerzego Fedorowicza można rozpatrywać nie tylko w kategoriach artystycznych, ale i socjologicznych - wychowania i edukacji młodego pokolenia, dzięki zainicjowanych działań, które noszą miano "Terapia przez sztukę". Dziesięć sezonów wytężonej pracy całego zespołu przyniosło widoczne efekty - społeczność nowohucka zaczęła coraz tłumniej odwiedzać swoją scenę. Teatr Ludowy został uznany i zaakceptowany zarówno przez publiczność jak i krytykę.

Od 2005 roku Teatr Ludowy prowadzi Jacek Strama. Proponowany obecnie przez Teatr repertuar to współczesna dramaturgia europejska i nie tylko (Gavran, Kolada, Schimmelphennig, Rapp, Bogosian) prezentowana na małej Scenie Pod Ratuszem, a na Dużej Scenie pozycje przeznaczone dla młodych widzów oraz współcześnie interpretowana klasyka: Szekspir, Gozzi, a także dobrze skrojona komedia: Chapman, Freeman, Zelenka. W tym okresie Teatr zanotował na swym koncie udział w kilku festiwalach zagranicznych.


12. Plac Bogdana Włosika - Kościół Arka Pana

Pośrodku placu znajduje się krzyż upamiętniający miejsce śmierci 20 letniego ucznia III klasy technikum Bogdana Włosika, zastrzelonego przez SB podczas demonstracji 13 X 1982 r.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski, zwany Arką Pana, wzniesiony w latach 1967 - 1977 wg projektu W. Pietrzyka to pierwszy z nowych kościołów w Nowej Hucie. Jest to budowa pełna symbolicznych znaczeń, inspirowana kaplicą w Ronchamp i przypomina łódź z krzyżem - masztem. Wnętrze jest dwupoziomowe, w części górnej znajduje się m.in. marmurowy ołtarz w kształcie dłoni, z tabernakulum przedstawiającym wszechświat, ekspresyjne Ukrzyżowanie (B. Chromy), aluzyjne, nasycone odniesieniami do dziejów Polski stacje Drogi Krzyżowej (M. Lipieński, 1980 - 1983), w części dolnej kaplice, m.in. Pojednania, z rzeźbami A. Rząsy.


Kryteria wyszukiwania

Data przyjazdu

  

Data wyjazdu

  

Liczba osób

Waluta


Udoskonal wyszukiwanie
Rodzaj obiektu
Wszystkie
1 pokój
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje
Studio
Dom
Dzielnica
Stare Miasto
Kazimierz
Podgórze
Zwierzyniec
Grzegórzki
Prądnik Czerwony
Krowodrza
Bronowice

Dlaczego warto korzystać z naszego systemu?

Trzymamy niskie ceny

Żadnych opłat rezerwacyjnych.
Żadnych ukrytych kosztów.
Noclegi w luksusowych apartamentach w dobrej cenie!
 

Wiele miejsc

Ponad 500 apartamentów: w Krakowie, Wrocławiu, Zakopanem, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, nad morzem, w górach
Wkrótce kolejne!
 

Najważniejsze miasta

Kraków,Zakopane,Wrocław,Poznań, Gdańsk,Sopot,Warszawa, w górach, nad morzem
Wkrótce kolejne!
 

Szereg udogodnień

Baza ważnych miejsc w okolicy apartamentu (muzea, teatry, kina, sklepy, parkingi itp.)
Noclegi w atrakcyjnych lokalizacjach.
 

Pomagamy turystom

Wyszukamy dla Ciebie najtańszy i najlepszy apartament.
Pomagamy już od 8.00 do 20.00
Obsługują nas bezpieczne płatności DotPay

DotPay